Důležité upozornění: Covid 19 – ubytování hostů

Prosíme aby naši hoste dodržovali tyto instrukce. nošení respirátorů FF2, nanoroušek apod. s filtrační účinností alespoň 94% ve všech veřejných prostorech hotelu či ostatních zařízeních. dodržování 2m rozestupů v prostorách hotelu je připravena dezinfekce – prosím používejte ji Check-in omezte na nezbytně nutnou dobu, upřednostněte platbu kartou jak v recepci, tak v restauraci. PCR test […]