Aktualita Důležité upozornění: Covid 19 – ubytování hostů

Ubytování je možné již bez omezení. Není potřeba prokazovat podmínky O-N. Přesto prosíme naše hosty aby dodržovali tyto instrukce.

Je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování dodržujte 2 m rozestupy a zvýšená hygienická pravidla.

V prostorách hotelu je připravena dezinfekce – prosím používejte ji
Check-in omezte na nezbytně nutnou dobu, upřednostněte platbu kartou jak v recepci, tak v restauraci.

Děkujeme, že respektujete naše pravidla a přejeme Vám příjemný pobyt.

Pravidla se mění neustále,  „aktuální stav“ a všechna mimořádná opatření a více informací naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/

Aktualita Důležité upozornění: Covid 19 – ubytování hostů

Prosíme aby naši hoste dodržovali tyto instrukce.

  • nošení respirátorů FF2, nanoroušek apod. s filtrační účinností alespoň 94% ve všech veřejných prostorech hotelu či ostatních zařízeních.
  • dodržování 2m rozestupů
  • v prostorách hotelu je připravena dezinfekce – prosím používejte ji
  • Check-in omezte na nezbytně nutnou dobu, upřednostněte platbu kartou jak v recepci, tak v restauraci.
  • PCR test (ne starší než 72 hodin) bude akceptován jen v případě, že osoba zahájila očkování, ale ještě ho plně nedokončila nebo neuběhla lhůta 14 dní po očkování. Stejně tak bude PCR test uznáván osobám, které se nemohou nechat naočkovat pro kontraindikaci (to je zapotřebí prokázat záznamem v Informačním systému indikačních nemocí (ISIN)).

Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.
Děti od 12 do 18 let musí prokázat bezinfekčnost certifikátem o provedeném očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci nebo PCR testem.

Testování dětí?
Děti 12 – 18 let se mohou prokázat negativním PCR testem, případně pro ně platí stejné podmínky jako u dospělých (prodělání nemoci, jsou po očkování). Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.

Samotest?
Již neplatí možnost přijet jen s čestným prohlášením nebo se otestovat na místě.

Upozornění: Pokud jste ubytovaní déle než 7 dní ať už dospělí či dítě nad 12 let, je nutné se nechat znovu otestovat.

Děkujeme, že respektujete naše pravidla a přejeme Vám příjemný pobyt.

Pravidla se mění neustále,  „aktuální stav“ a všechna mimořádná opatření a více informací naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/